Avocado (1kg)
19.00 د.إ
Bean (500g)
11.00 د.إ
Beet (500g)
3.75 د.إ
Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Carrot (500g)
6.50 د.إ
Cauliflower (1 Piece)
13.00 د.إ
Celery (1 Package)
18.50 د.إ
Coriander (1 Package)
1.50 د.إ
Cucumber (1kg)
5.50 د.إ
Dill (1 Package)
1.50 د.إ
Dosh (1 Package)
1.50 د.إ
Eggplant (1kg)
7.00 د.إ
Garlic (1 Package)
10.00 د.إ
Ginger (1kg)
16.00 د.إ
Green Onion (1 package)
1.50 د.إ
Hot Pepper (500g)
7.50 د.إ
Leek (1 Package)
1.50 د.إ
Lemon (1 Package)
10.50 د.إ
Lettuce (1 Piece)
13.50 د.إ
Madinah Habaq (1 Package)
1.50 د.إ
Madinah Mint (1 Package)
1.50 د.إ
Molokhia (1 Package)
3.30 د.إ
Mushroom (1 Package)
12.00 د.إ
Okra (500g)
14.50 د.إ
Onion (1kg)
6.00 د.إ
Parsley (1 Package)
1.50 د.إ
Potato (1kg)
3.50 د.إ
Red Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Red Cabbage (1 Piece)
7.00 د.إ
Red Radish (1 Package)
3.50 د.إ
Reglah (1 Package)
1.30 د.إ
Rocca (1 Package)
1.50 د.إ
Rosemary (1 Package)
20.00 د.إ
Spinach (1 Package)
3.30 د.إ
Tomatoes (1kg)
8.50 د.إ
White Cabbage (1 Piece)
6.00 د.إ
White Onion (500g)
3.45 د.إ
White Radish (1 package)
3.50 د.إ
Yellow Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Zucchini (1kg)
8.50 د.إ
Avocado (1kg)
19.00 د.إ
Bean (500g)
11.00 د.إ
Beet (500g)
3.75 د.إ
Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Carrot (500g)
6.50 د.إ
Cauliflower (1 Piece)
13.00 د.إ
Celery (1 Package)
18.50 د.إ
Coriander (1 Package)
1.50 د.إ
Cucumber (1kg)
5.50 د.إ
Dill (1 Package)
1.50 د.إ
Dosh (1 Package)
1.50 د.إ
Eggplant (1kg)
7.00 د.إ
Garlic (1 Package)
10.00 د.إ
Ginger (1kg)
16.00 د.إ
Green Onion (1 package)
1.50 د.إ
Hot Pepper (500g)
7.50 د.إ
Leek (1 Package)
1.50 د.إ
Lemon (1 Package)
10.50 د.إ
Lettuce (1 Piece)
13.50 د.إ
Madinah Habaq (1 Package)
1.50 د.إ
Madinah Mint (1 Package)
1.50 د.إ
Molokhia (1 Package)
3.30 د.إ
Mushroom (1 Package)
12.00 د.إ
Okra (500g)
14.50 د.إ
Onion (1kg)
6.00 د.إ
Parsley (1 Package)
1.50 د.إ
Potato (1kg)
3.50 د.إ
Red Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Red Cabbage (1 Piece)
7.00 د.إ
Red Radish (1 Package)
3.50 د.إ
Reglah (1 Package)
1.30 د.إ
Rocca (1 Package)
1.50 د.إ
Rosemary (1 Package)
20.00 د.إ
Spinach (1 Package)
3.30 د.إ
Tomatoes (1kg)
8.50 د.إ
White Cabbage (1 Piece)
6.00 د.إ
White Onion (500g)
3.45 د.إ
White Radish (1 package)
3.50 د.إ
Yellow Bell Pepper (1kg)
16.50 د.إ
Zucchini (1kg)
8.50 د.إ